Jüri

Altın Havan 2015 için yaptığımız juri toplantımızın ikincisi 21 Ekim tarihinde gerçeklemiştir.