Değerlendirme Süreci

Altın Havan Ödülleri değerlendirme süreci jüri tarafından 4 aşamada tamamlanır.

Ön Eleme
Başvurular tamamlandıktan sonra, tüm jüri üyelerinin katılımıyla ön eleme işlemi gerçekleştirilir.

Adayların başvuru yaptıkları kategoriyle ilgili olarak jüri üyeleri inceleme yapar ve teknik konularda, ilgili yerlerden görüş talep ederler.

Değerlendirme

Bu aşamada teknik konularda, ilgili yerlerden gelen görüşler jüri üyeleri tarafından değerlendirilir.

Karar Aşaması

Jüri son toplantısında ödüle layık adayları belirler. Eczacı Dergisi yayın kuruluna bildirir. Ödül kazananlar Eczacı Dergisinde  açıklanır.

Final

Ödül kazananlara törenle ödülleri takdim edilir.